[ new definition ] SEO là gì ?

[ Khó hiểu thành dễ hiểu ] SEO là tối ưu hoá công cụ tìm kiếm, SEO là việc bạn thực hiện đưa nội dung lên kết quả của Google. Có 03 đối tượng tham gia quá trình:
– Bạn viết nội dung
– Khách hàng đọc nội dung
– Google xếp hạng nội dung

Hãy subscribe để theo dõi nội dung cập nhật liên tục nhé.

Bắt đầu với SEO là gì nhé

Articles for reading

  1. Sacramento SEO Company

Leave a Reply